โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
         สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\ สาระน่ารู้ \ การคำนวณปริมาณไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
           

การคำนวณปริมาณไฟฟ้าอย่างง่ายของพลังงานแสงอาทิตย์

 

การคำนวณปริมาณไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวอย่าง บ้านหลังหนึ่ง ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้


      1.หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์  2 หลอด  รวม   36 วัตต์แต่ละหลอดใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด 6 ชั่วโมง
จะใช้ไฟฟ้าทั้งหมด   36 x 6    = 216W/H
      2. โทรทัศน์สี 43 วัตต์  เปิดใช้ 5 ชั่วโมง จะใช้ไฟ้าทั้งหมด     43 x 5    =  215W/H
      3. พัดลมตั้งพืน 45 วัตต์ เปิดใช้ 5 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้าทั้งหมด   45 x 5    = 225W/H
      4. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 800 วัตต์ ใช้ 0.5 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 800 x 0.5  = 400W/H

จำนวนพลังงานที่ใช้ทั้งหมด  = พลังงานที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้
ให้นำมารวมกัน  216 + 215 + 225 + 400 = 1,056 วัตต์ชั่วโมง
       นำ 1,056 วัตต์ชั่วโมง หารด้วย 5 ชั่วโมง    1,056 / 5  =  211.2 W
จากนั้น  เมื่อเราคำนวณจำนวนพลังงานที่ใช้ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถจัดระบบโซลาร์เซลล์

ที่มา:หอการค้า จังหวัดอุดรธานี

ที่เหมาะสมกับ จำนวนพลังงานที่ใช้ได้แล้ว กล่าวคือ
        ในระบบนี้  เราจะต้องใช้ระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 211.2 W
         ตามทฤษฎี  เราติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพียงแค่ 211.2 W  

        แต่จากประสบการณ์การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในความเป็นจริงแล้ว จะพบว่า มีการดึงไฟจากแบตเตอรี่จากการอุปกรณ์ในระบบโซลาร์เซลล์เองและการกระชากของไฟ
ที่เกิดจากการเริ่มเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า  จึงทำให้เราต้อง จัดระบบโซลาร์เซลล์เผื่อไว้อีก อย่างน้อย 20 % เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้า 

จากตัวอย่างเราควรใช้  ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ขนาด 280 W

หมายเหตุ 
        ที่คำนวณออกมาไม่สามารถระบุได้ในระบบ เพราะต้องขึ้นกับการจัดวางอุปกรณ์ในแต่ละสถานที่ ว่าวางห่างกันมากเพียงใดซึ่งมีผลต่อการคำนวณหาขนาดสายไฟทั้งสิ้น

ตารางแสดงค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์กินซึ่งไฟมากขณะเปิดเครื่องเป็นองค์ประกอบ

ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้าโดยประมาณ
หน่วยเป็น วัตต์ (Watt)

Y = มีมอเตอร์ที่กินไฟ
มากเป็นองค์ประกอบ

หลอดไฟกลม

60

 

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

36

 

พัดลมตั้งพื้น 16''

74

 

วิทยุ

25

 

เครื่องเสียง/สเตอริโอ (Stereo)

3500

 

โทรทัศน์ 29''

145

 

เครื่องเล่น VCD

25

 

ตู้เย็น 6 คิว

128

Y

เครื่องทำน้ำร้อน

3500

 

หม้อหุงข้าว

720

 

เตาอบไมโครเวฟ

1150

 

กระติกน้ำร้อน

670

 

เครื่องปิ้งขนมปัง

750

 

ไดร์เป่าผม

1000

 

เครื่องดูดฝุ่น 30 ลิตร

1400

Y

เครื่องซักผ้า

450

Y

เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU

2600

Y

เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU

3800

Y

เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU

5100

Y

เครื่องปรับอากาศ 22000 BTU

6600

Y

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านกินไฟกี่วัตต์โดยประมาณ ดูตรงนี้ (ขอบคุณข้อมูลจาก การไฟ้าส่วนภูมิภาค)

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการสิ้นเปลือง(วัตต์ต่อชม.)

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการสิ้นเปลือง(วัตต์ต่อชม.)

พัดลมตั้งพื้น

45-75 วัตต์

ตู้เย็น 2-12 คิว (ลบ.ฟุต)

53-194 วัตต์

พัดลมเพดาน

70-104 วัตต์

เครื่องปรับอากาศ

680-3,300 วัตต์

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

500-1,000 วัตต์

เครื่องดูดฝุ่น

625-1,000 วัตต์

เตารีดไฟฟ้า

430-1,600 วัตต์

เตาไฟฟ้า (เดี่ยว)

300-1,500 วัตต์

เครื่องทำน้ำร้อนในห้องน้ำ

900-4,800 วัตต์

โทรทัศน์ ขาว-ดำ

24-30 วัตต์

เครื่องปิ้งขนมปัง

600-1,000 วัตต์

โทรทัศน์สี

43-95 วัตต์

เครื่องเป่าผม

300-1,300 วัตต์

วีดีโอ

30-50 วัตต์

เครื่องซักผ้า

250-2,000 วัตต์

เครื่องอบผ้าแห้ง

650-2,500 วัตต์


การคำนวณหาความจุของแบตเตอรี่และระยะเวลาการใช้งาน

          การคำนวณหาความจุของแบตเตอรี่และระยะการใช้งานสามารถคำนวณหาความจุของแบตเตอรี่ที่ต้องใช้จากสูตร

โดยที่ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่          = 0.60 (สำหรับแบตเตอรี่ธรรมดา)
                                                     = 0.80 (สำหรับแบตเตอรี่ Deep Cycle)
โดยทั่วไปประสิทธิภาพของ Inverter      = 0.85

          เมื่อรู้กำลังไฟฟ้าของโหลดที่ต้องการใช้, ความจุของแบตเตอรี่ และแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แล้ว สามารถคำนวณหาระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลดได้จากสูตร

โดยที่
                    Ah คือ แอมป์-ชั่วโมง หรือ Amp-hour
                     W คือ วัตต์ หรือ Watts
                      hr คือ ชั่วโมง หรือ hour
                      V คือ โวลท์ หรือ Volt

หมายเหตุ : ระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลดได้จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของโหลดนั้นๆด้วย

ตัวอย่างการคำนวณหาความจุ
          ต้องการนำ Inverter ไปใช้งานกับพัดลมตั้งโต๊ะขนาด 100W ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ต้องใช้แบตเตอรี่ 12V ขนาดความจุเท่าไหร่
                     จากสูตร
                                                         

                     ดังนั้น ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดความจุประมาณ 140-150Ah

ตัวอย่างการคำนวณหาเวลา
          ต้องการนำ Inverter ไปใช้งานกับมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 1 แรงม้า (1HP = 750 W) โดยใช้แบตเตอรี่ 12V/100Ah จะสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องกี่ชั่วโมง
                     จากสูตร

                                                         

            ดังนั้น สามารถใช้ปั๊มน้าได้นานต่อเนื่อง 0.816 ชั่วโมง หรือ 49 นาที
      ถ้าเป็นปั๊มน้ำออโต้ที่ใช้ตามบ้านก็จะสามารถใช้งานได้นานกว่า 49 นาที เพราะว่าปั๊มน้ำชนิดนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเปิดก๊อกน้ำเท่านั้น ไม่ได้ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา

 


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

DIY-SolarCell & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพีียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

โทรศัพท์มือถือ:

093-789-2635

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

DIY-SolarCell.COM

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)