โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
        สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\ สินค้าของเรา \ โซลาร์เซลล์ \ Solar Home system

           

ระบบโซลาร์โฮม (Solar Home System)

ระบบโซลาร์โฮม

    เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 100% โดยใช้ในเขตที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง หรือพื้นที่ในการใช้เงินลงทุนสูงในการนำไฟฟ้าเข้า จึงทำให้มีการนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% เหล่านี้จะต้องมีการดูแลระบบของแบตเตอรี่ ให้ระดับน้ำกรดอยู่ในระดับที่เหมาะุสมของแบตเตอรี่


รูปแสดงผัังระบบการทำงานของโซลาร์โฮม

สินค้าชุดโซลาร์โฮมในพื้นที่ไม่้ต้องการใช้ไฟฟ้าหลวงหรือห่างไกลไฟฟ้าหลวงรหัสสินค้า TSH-150W
ชุดโซลาร์โฮม 600W/วันรหัสสินค้า TSH-250W
ชุดโซลาร์โฮม 1KW/วันรหัสสินค้า TSH-300W
ชุดโซลาร์โฮม 1.2KW/วันรหัสสินค้า TSH-500W
ชุดโซลาร์โฮมขนาด 2KW/วันรหัสสินค้า TSH-750W
ชุดโซลาร์โฮมขนาด 3KW/วันรหัสสินค้า TSH-1K
ชุดโซลาร์โฮม ขนาด 4KW/วันรหัสสินค้า TSH-1.2K
ชุดโซลาร์โฮมขนาด 4.8 KW/วันรหัสสินค้า TSH-1.8K
ชุดโซลาร์โฮมขนาด 7.2 KW /วันรหัสสินค้า TSH-2.4K
ชุดโซลาร์โฮมขนาด 9.6 KW/วันรหัสสินค้า TSH-3.6K
ชุดโซลาร์โฮมขนาด 14.4 KW/วันรหัสสินค้า TSH-6K
ชุดโซลาร์โฮมขนาด 24 KW/วันรหัสสินค้า TSH-12K
ชุดโซลาร์โฮมขนาด 48 KW/วัน

 

อุปกรณ์ในระบบ 

              1. แผงโซลาร์เซลล์ ทำหน้าที่ เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง(ไฟแบตเตอรี่) 
              2. แบตเตอรี่ ทำหน้าที่ เก็บกระแสไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ใว้ 
              3. เครื่องควบคุมการจุไฟฟ้า (Charger Controller )  ทำหน้าที่  ควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ลงแบตเตอรี่
                  และควบคุมการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปเครื่องใช้ไฟฟ้า
              4. เครื่องแปลงไฟ ( Inverter ) ทำหน้าที่  เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง(ไฟแบตเตอรี่) เป็นไฟฟ้ากระสลับ 220 V (ไฟบ้าน) สำหรับ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้นี้เป็นแบบที่มีความทนทาน
    และมีการทำงานแบบ Pure sine wave ขับมอเตอร์ปั๊มน้ำได้สูงถึง 3 HP อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้มีการทำงานเป็นแบบ Pure Sine Wave Inverter มีคุณสมบัติเด่นดังนี้ ให้สัญญาณขาออก
    เป็นเส้นโค้งเรียบเสมอกันจึงเรียกเป็น Pure sine wave สัญญาณไฟฟ้าที่ได้ใกล้เคียงกับระบบสายส่งมาก เนื่องจากให้กำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่คุณภาพดีที่สุด จึงทำงานได้ดีกับอุปกรณ์
    ไฟฟ้ากระแสสลับต่างๆ ทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์, ปั๊มน้ำ AC, เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และใช้งานกับระบบจ่ายไฟฟ้าภายในบ้านที่ขนาดใหญ่

 คำแนะนำ
            A. แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle คือแบตเตอรี่ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ คือ สามารถจ่ายกระแสได้มากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์
            B. เครื่องแปลงไฟ (Inverter) แบบ Pure Sine Wave เป็นเครื่องแปลงไฟชนิดที่แปลงสัญญาณได้ละเอียด เรียบจึงทำให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด

  หมายเหตุ

       * ขนาดของโซลาร์โฮมนี้เป็นขนาดเทียบอัตราต่อ1ชัวโมง ตัวอย่างเช่น ชุดโซลาร์โฮมขนาด 150 วัตต์ สามารถ ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 600 วัตต์ต่อวัน 
      ** ราคาดังกล่าวไม่รวมแบตเตอรี่ สำหรับลูกค้าที่ติดต้องระบบเล็กสามารถใช้ของแบตเตอรี่รถยนต์เองได้หรือ กรณีต้องการระบบเป็นแบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle ที่มีประสิทธิภาพการจ่ายกระแสได้ดีจะมี
ราคา 5,500 บาทต่อ 1 ลูก

ข้อมูลการคำนวณ ปริมาณไฟฟ้าแสงอาทิตย์ คลิกที่นี่

 

ขอบคุณ รูปบ้านสวยๆจาก
http://greenworkbase.blogspot.com 

 


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

DIY-SolarCell & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพีียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

โทรศัพท์มือถือ:

093-789-2635

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

DIY-SolarCell.COM

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)