โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
        สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\ สินค้าของเรา \ โซลาร์เซลล์ \ Hybrid Electric energy 300W

           

โซลาออนกริด ( Solar On Grid ) ขนาด 300 วัตต์


ติดต่อ 093-7892635

ค่าติดตั้ง : ท่านติดตั้งเองได้ ใช้งานง่าย 

โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟฟ้า (Hybrid Electric Energy) มีหลักการทำงานอย่างไร
หมายเลขที่ 1 เป็นแผงโซลาร์เซลล์ ที่มีการทำงานโดยรับแสงพระอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง มายัง อินเวอร์เตอร์
หมายเลขที่ 2 เครื่องอินเวอร์เตอร์ มีหน้าที่แปลงไฟฟ้าจาก แผงโซลาร์เซลล์ เป็นไฟฟ้า 220 Vac กระแสสลับ และสามารถทำงานร่วมกับไฟฟ้าบ้านได้โดยตรงจึงทำให้สามารถ
ช่วยในการลดค่าไฟฟ้า
หมายเลขที่ 3 เป็นชุดสวิตซ์ เปิด-ปิดการจ่ายร่วยกับ โซลาร์เซลล์
หมายเลขที่ 4 เป็นชุดโหลด เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านทั่วไป

          โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟฟ้านี้ เป็นระบบที่ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง ไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด เหมาะสำหรับสถานที่
ที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว โรงงานอุตสาหกรรม,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,อบต.,วัด,โรงน้ำแข็ง ,โรงเรียน,โรงสี ฯลฯ ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงจึงสามารถนำระบบนี้ ไปใช้ได้อย่างคุ้มค้า

           


แผงโซลาร์เซลล์ แบบโมโน 300 วัตต์


อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งขนาด 300 วัตต์

รายละเอียดและราคา
แผงโซลาร์เซลล์
ใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนขนาด 300 วัตต์ 1แผ่น สินค้าใหม่กำลังวัตต์เต็มๆแผง
โซลาร์เซลล์ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 25-30 ปี รับประกันคุณภาพ 12 ปีเต็ม   ดูรายละเอียดสินค้าได้ที่นี: drive.google.com

Grid tie Inverter 
ใช้ Grid tie Inverter ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 ชุดราคา Grid tie Inverter 5,300 บาท สามารถใช้งาน ได้ยาวนาน ประมาณ 15 ปี
(อยู่ภายใต้การติดตั้งอย่างถูกวิธี)
รวมเงินที่ต้องลงทุน (ไม่รวมติดตั้ง) ท่านติดตั้งเองได้ ใช้งานง่าย
ดูตัวอย่างการต่อใช้งาน อย่างง่ายได้ที่: youtube.com
หลักการคำนวณ
คำนวณจาก Grid tie Inverter ขนาด 300 วัตต์
ค่าสูญเสียของ Inverter 3% 9 วัตต์
ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ ขนาด 300 วัตต์
ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ จำนวน 1 แผ่น
โซลาร์เซลล์รวม 300 วัตต์
ไฟฟ้าจาก Inverter ได้จริง 291 วัตต์/ชั่วโมง
คำนวณจาก แสงแดดวันละ 5 ชม.
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1.455 หน่วย/วัน
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 43.35 หน่วย/เดือน
คำนวณจากค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 5.78 บาท/วัน
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 173.4 บาท/เดือน
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2,109.7 บาท/ปี
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
จุดคุ้มทุน: ประมาณ 5-7 ปี

เงื่อนไขของการติดตั้ง

           

หมายเหตุ

          บริษัทฯไม่สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายติดตั้งได้อย่างตรงตัว เนื่องจาก ชึ้นอยู่กับ Option และ ระยะทางเดินทางติดตั้ง แต่ละสถานที่ ที่ติดตั้งแตกต่างกันบริษัท พร้อมให้คำแนะนำจนกว่าท่านจะทำการ ติดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมทำการเชื่อมสายไฟแรงสูง และแนะนำการใช้งานจนแล้วเสร็จ พร้อมให้การรับประกันที่ยาวนานถึง Grid Tie Inverter 5 ปี
จากการคำนวณ ค่าไฟ หน่วยละ 4,4.5 บาท กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม,วัด,โรงน้ำแข็ง,โรงเรียน,โรงสี ที่ใช้จำนวนมาก ค่าไฟฟ้าแพงกว่าราคาที่กำหนด เนื่องจาก การไฟฟ้าจะเพิ่มค่า FTและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าไฟฟ้า อาจเป็น 5,7,8, บาท ศึกษาได้จาก การไฟฟ้า หรือดูจาก ใบเสร็จรับเงินเป็นต้น


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

DIY-SolarCell & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพีียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

โทรศัพท์มือถือ:

093-789-2635

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

DIY-SolarCell.COM

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)