โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
        สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\สินค้าของเรา \ Solar Charge Controller
           

เครื่องควบคุมชาร์จแบบอัตโนมัติ (ฺCharger Controller)

Solar Charger Controler หรือ เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟ 

        เป็นอุปกรณ์สำหรับการประจุหรือชาร์จกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ลงแบตเตอรี่จนเต็มแล้วยกเลิกการชาร์จ
เนื่องจากแบตเตอรี่เมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีกระแสไฟเต็มแล้วจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ ท่านที่ชอบต่อแผง
โซลาร์เซลล์ตรงกับแบตเตอรี่อาจเคยมีประสบการณ์แบตเตอรี่แผ่นเซลล์หรือ แผ่นธาตุที่เรารู้จักกันดีนั้นเกิดเสียหายได้
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเอา Solar Charge Control มาใช้ในการควบคุมการชาร์จให้ระดับกำลังไฟชาร์จ
ให้เหมาะสมกับการชาร์จแบตเตอรี่ การมี Solar Charge Control นี้จะทำให้การใช้งานของแบตเตอรี่นั้นให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน

เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)รหัสสินค้า TSC-10A
Solar Charge Controller 10A Auto 12/24Vรหัสสินค้า TSC-20A
Solar Charge Controller 20A Auto 12/24Vรหัสสินค้า TSC-30A
Solar Charge Controller 30A 12/24Vรหัสสินค้า TSC-60A
Solar Charge Controller 60A Auto 12/24V

N/A

N/Aรหัสสินค้า TSC-60A
Solar Charge Controller 60A Auto 12/24/48V

N/A

N/A

 

เครื่องควบคุมชาร์จอัตโนมัติ
          เครื่องควบคุมการชาร์จนี้มี MCU ทำหน้าที่ควบคุมระบบอัจฉริยะพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานชั้นสูงด้วยระบบ PWM ในการชาร์จ รวมถึงระบบตัดต่อการทำงานชาร์จอัตโนมัติ
สำหรับช่วยยืดอายุการทำงานของแบตเตอรี่และมีการชดเชยอุณหภูมิ อย่างมีความแม่นยำสูงกว่าการควบคุมการชาร์จที่ปล่อยอัตราการแบบอื่น และมีฟังก์ชั่นของการป้องกันตัวเองจาก
การโอเวอร์โหลดภายนอกและภายในลัดวงจร โดยจะ LED แสดงสถานะการทำงานของระบบในการชาร์จประจุเกินอำนาจเต็ม พลังงานที่ต่ำกว่าเกินไปรวมถึงการ ลัดวงจรโหลด ซึ่งสินค้านี้
ได้รับการยอมรับมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม มีอุณหภูมิใช้งานในพื้นที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -35 ℃ถึง 55 ℃
ไฟแสดงสถานะ LED :
           หลอดแสดง LED สถานะของแผงโซลาร์เซลล์ สีเขียวทำงานต่อเมื่อระับบได้มีการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ และถ้าไฟในระบบมีแรงดันเกินไฟสีเขียวจะกระพริบถ้าหลอดแสดงสถานะ
LEDเขียวด้านขวากระพริบช้าๆแสดงว่าแบตเตอรี่เต็ม หลอดสีเหลืองติดต่อเมื่อระดับไฟของแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่ต่ำ หลอด LED แสดงสถานะสีแดง ติดต่อเมื่อระบบเกิด โอเวอร์โหลด
หรือ มีการทำงานที่ไม่ถูกต้อง เมื่อหลอดแสดงสถานะ LED สีแดงกระพริบอย่างช้าๆเกิดจากโหลดในระบบมากว่าปกติ (กระแสมากกว่าระบบปกติ 1.24 เท่าจากปัจจุบันเป็นเวลา 60 วินาที
หรือกระแสมากกว่าระบบปกติเป็น 1.5 เท่าของปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ 5 วินาที.) กระพริบสีแดง ระบบจะตัดวงจรทันที

 


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

DIY-SolarCell & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพีียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

โทรศัพท์มือถือ:

093-789-2635

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

DIY-SolarCell.COM

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)