โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
         สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\ สินค้าของเรา \ โซลาร์เซลล์ \ โซลาร์เซลล์ (Solar cell panel) \ Solar cell 72W

           

แผงโซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่นได้ 72 วัตต์ (Flexible Solar cell panel 72W)

แผงโซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่นได้ 72 วัตต์ (Flexible Solar Cell 72W)

แผงโซล่าเซลล์ Hanwha 295W

รูปตัวแสดงแผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Flexible Solar cell ขนาด 72W

โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น ขนาด 72W

รหัสสินค้า : TSF-72W

ราคาสินค้า : สามารถเข้าดูราคาสินค้าได้ที่ www.ลดค่าไฟฟ้า.com

แผงโซลาร์เซลล์ Flexible Solar cell 72 วัตต์ 
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Voc) 23.1V
กระแสสูงสุด(Isc) 4.36 A
โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น 72 วัตต์ ไฟแรง ใช้งานได้ยาวนาน 
รับประกันอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ 80% ที่ 25 ปี

           โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่นเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ มีความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมรับประกันความทนทานสูง ส่วนใหญ่ประกอบด้วย EVA และ ฟลูออรีน - ลิเมอร์ ที่มีความทนทาน
สามารถพับเก็บได้ และ สามารถยึดกับโครงสร้างได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โค้งมากๆหรือ พื้นที่ ที่มีการติดตั้งยาก มีน้ำหนักเบา โซลาร์เซลล์นี้มีความโดดเด่นที่มีความไวต่อการรับแสง
ได้สูงแม้ในกรณีที่อากาศปิด แต่ราคาแพงมาก


Mechanical Characteristics

Specifications
Portable PV components, light, beautiful, durable, meeting the field work and travel supplement use of the power supply
Parameters:

Type

PVL72    11L

Standard Test Conditions - ( 1000 W/m²,  AM 1.5,  25°C Cell Temperature )

Maximum Power

Pmax

(W)

72

Voltage at Pmax

Vmp

(V)

16.5

Current at Pmax

Imp

(A)

4.36

Short-circuit Current

Isc

(A)

5.3

Open-circuit Voltage

Voc

(V)

23.1

Nominal Operating Cell Temperature - ( 800 W/m²,  AM 1.5, 1 m/sec. wind , 46°C )

Maximum Power

Pmax

(W)

56

Voltage at Pmax

Vmp

(V)

15.4

Current at Pmax

Imp

(A)

3.6

Short-circuit Current

Isc

(A)

4.3

Open-circuit Voltage

Voc

(V)

21.1

Length

 

mm

2849

Width

 

mm

394

Area

A

1.12

Power density unit area

ρp-A

W/m²

64.14

Weight

W

Kg

3.9

Power density unit weight

ρp-w

W/Kg

18.46

Cell Area (356×239)

Acell

0.9359

Available Area (336×239)

AAA

0.8833

Available Area Efficiency

ηAAE

%

8.15%

Module Efficiency

ηmodul

%

6.4%

Features:

Thin - film solar cells,for photovoltaic building integration , glass curtain wall engineering, solar lights and other projects.
1: Component packaging using UV curable polymers, light weight, flexible and excellent tenacity, guarantees high durability. The packaging polymer consists mainly of EVA and fluorine - containing polymer
2: Unique design makes it a portable, easy to configure and other features. Component in the process of using resistance to fall stepped on, and can be folded, can be reassembled to fully meet endurance
3: Flexible components are commonly used for large - area bordered to in the pv array, can be designed with different connection methods to meet the load from 100w to a few megawatts.
4: This product is light weight, flexible and excellent characteristics, at the time of photovoltaic building integration application, can be used with a variety of roofing, roof is simple
5 :Portable PV components, light, beautiful, durable, meeting the field work and travel supplement use of the power supply requirements.

STC: Irradiance 1000W/M2 Module Temperature: 25°C AM=1.5

Warranty

Warranty

10 years limited product warranty

15 years at 90% of the minimal rated power output 25 years at 80% of the minimal rated power output

Warranties
1.10 years limited product warranty
2.15 years at 90% of the minimal rated power output
3.25 years at 80% of the minimal rated power output

การบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์และแผงโซลาร์เซลล์
      การบำรุงรักษา  หมายถึง วิธีการปฏบัติหรือแนวทางตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อทำให้แผงโซลาร์เซลล์ มีอายุการใช้งานยาวนาน และผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด ท่านผู้ใช้งานควรทราบถึงสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ มีดังต่อไปนี้
     1. พื้นที่ของแผงโซลาร์เซลล์ยิ่งมีขนาดใหญ่ จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น สรุปคือยิ่งมากยิ่งได้เยอะ
     2. ความสว่างของแสงอาทิตย์ ยิ่งแสงอาทิตย์ตกลงบนแผงมาก จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น หากมีร่มเงาบังแผงแม้เพียง  1  เซลล์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจลดลงเหลือแค่ครึ่งหรือต่ำกว่านั้น
     3.ทิศทางการวางแผงโซลาร์เซลล์ ควรวางแผงโซลาร์เซลล์ให้หันไปทางด้านดวงอาทิตย์ เพื่อให้ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด (ในประเทศไทยจะวางให้มีมุมเอียงประมาณ 15 องศา หันหน้าแผงไปทางทิศใต้)
     4.ความร้อน แผงโซลาร์เซลล์์จะทำงานได้ดีในสภาพเย็นหากแผงโซลาร์เซลล์ร้อน หรือ อยู่ในที่มีอุณหภูมิสูงมากๆ จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง คือจะแปรผกผันกับความร้อน
แต่จะแปรผันตรงกับแสงสว่าง แนวทางการบำรุงรักษาที่เหมาะสม เมื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์์ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วควรทำความสะอาดด้านหน้าแผงด้วยน้ำสะอาด (น้ำเปล่า) และใช้ผ้าหรือฟองน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากอาจมีมูลนก ฝุ่นละออง หรือเศษใบไม้ ฯลฯ ติดอยู่บนแผงโซลาร์เซลล์ ไม่ควรใช้วัสดุที่ทำให้เกิดรอยบนหน้ากระจกหน้า
แผงโซลาร์เซลล์มาทำความสะอาด  เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการรับแสงต่ำลง และต้องไม่ให้มีร่มเงามาบังแผงโซลาร์เซลล์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00-16.00 น

 


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

DIY-SolarCell & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพีียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

โทรศัพท์มือถือ:

093-789-2635

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

DIY-SolarCell.COM

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)