โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
        สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\ สินค้าของเรา \ โซลาร์เซลล์ \ โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟฟ้า (Hybrid Electric energy)

           

ระบบออนกริด (On Grid System)

การใช้อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง ร่วมกับการไฟฟ้า ในการลดค่าไฟฟ้า

รูปตัวอย่างการต่อใช้งานอย่างง่ายๆ

          โซลาร์เซลล์ลดค่าไฟฟ้านี้ เป็นระบบที่ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง ไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีไฟฟ้าใช้
อยู่แล้ว โรงงานอุตสาหกรรม,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,อบต.,วัด,โรงน้ำแข็ง ,โรงเรียน,โรงสี ฯลฯ ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงจึงสามารถนำระบบนี้ไปใช้ได้อย่างคุ้มค้า โดย อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง
หรือ เครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz สามารถ ใช้งานเชื่อมต่อร่วมกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าได้ ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

สามารถเข้าดูราคาสินค้าได้ที่ www.ลดค่าไฟฟ้า.com

สินค้าชุดลดค่าไฟฟ้าสำหรับโรงงาน ห้างร้าน บ้านเรือน ที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่แพง


สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 30-40 หน่วย/เดือน

ค่าติดตั้ง : ท่านติดตั้งเองได้ ใช้งานง่าย ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
% แล้ว
จุดคุ้มทุน: ประมาณ 8 ปี


สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 170-200 หน่วย/เดือน

ยังไม่รวมค่าติดตั้งราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
% แล้ว
จุดคุ้มทุน: ประมาณ 8 ปี


สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 230-260 หน่วย/เดือน

ยังไม่รวมค่าติดตั้ง
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
% แล้ว
จุดคุ้มทุน: ประมาณ 7 ปี


สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 360-400 หน่วย/เดือน

ยังไม่รวมค่าติดตั้ง
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
% แล้ว
จุดคุ้มทุน: ประมาณ 7 ปี


สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 600-675 หน่วย/เดือน

ยังไม่รวมค่าติดตั้ง
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
% แล้ว
จุดคุ้มทุน: ประมาณ 7 ปี


สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 720- 800 หน่วย /เดือน

ยังไม่รวมค่าติดตั้ง
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
% แล้ว
จุดคุ้มทุน: ประมาณ 7 ปี


สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1200-1350 หน่วย/เดือน

ยังไม่รวมค่าติดตั้ง
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
% แล้ว
จุดคุ้มทุน: ประมาณ 7 ปี


สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1400-1600 หน่วย/เดือน

ยังไม่รวมค่าอินเวอร์เตอร์และการติดตั้ง
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
% แล้ว
จุดคุ้มทุน: ประมาณ 7 ปี


สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1800-2000 หน่วย/เดือน

ยังไม่รวมค่าอินเวอร์เตอร์และการติดตั้ง
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
% แล้ว
จุดคุ้มทุน: ประมาณ 7 ปี


รูปตัวอย่างในการลดค่าไฟฟ้าในสำนักงาน

รูปแสดงตัวอย่างการใช้อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งช่วยลดค่าไฟฟ้า

       สำหรับตัวอย่างที่เห็นในภาพนี้เป็นการนำระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ร่วมกับไฟฟ้าบ้าน ทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลง และได้มีระบบเช็คอัตราการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้อยู่ในระดับคุม ไม่เกิน 50
หน่วย จะได้ส่วนพิเศษใช้ไฟฟ้าฟรี ทั้งนี้และทั้งนั้นเป็นส่วนที่จะแสดงให้เห็นว่า พลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่การโฆษณาสินค้า แต่นำมาใช้งานจริงที่นี่ และได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การอนุรักษ์พลังงาน ลดโลกร้อน จากการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วีดีโอตัวอย่างในการลดค่าไฟฟ้า

ช่วยลดค่าไฟฟ้าด้วย On grid inverter 300W

ตัวอย่างการประหยัดไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

ระบบไฮบริด ช่วยประหยัดไฟและสำรองไฟ

ระบบออฟกริด ใช้สำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า

 


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

DIY-SolarCell & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพีียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

โทรศัพท์มือถือ:

093-789-2635

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

DIY-SolarCell.COM

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)