โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
        สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\ สินค้าของเรา \ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) \ On Grid Inverter 300W

           

อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่งขนาด 300 วัตต์

อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง ขนาด 300W

on grid inverter 300 w

ttisolar team

อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง 220V ขนาด 300W
รหัสสินค้า : TGI1-300W

ดูราคาสินค้าได้ที่นี่้ www.ลดค่าไฟฟ้า.com
ดูวีดีโอการใช้งานเบื้องต้น : -การทดสอบ IP67  -หลักการทำงานและการต่อใช้งานเบื้องต้น

Specifications

1. กรีด ไมโครอินเวอร์เตอร์ 300W นี้มีระบบ MPPT ที่เก็บเกียวทุกขุม
พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ 
2. สามารถใช้ร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 250-310W (IP65) 
3. ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 94%
4. อายุการใช้งานยาวนาน 10-15 ปี (การติดต้องต้องถูกต้องเหมาะสม)
5. มีระบบตัดการทำงานกรณีไฟฟ้าไม่มีในระบบเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
300W Distributed Micro on-grid Inverter (IP67)

         ความสำเร็จล่าสุด Micro on-grid Inverter, IP67 ได้ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ แต่ละโมดูล
ไมโครอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกับส่วนไฟฟ้านี้ได้มีระบบติดตามรวบควมขุมพลังจากแผงโซลาร์เซลล์สูงสุด (MPPT) 
ทำให้องค์ประกอบ PV สามารถให้พลังงานออกมาได้สูงสุด โดยการปรับปรุงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ 
แต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรับแสงไม่สม่ำเสมอจากแสงอาทิตย์ซึ่งระบบนี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นจาก 
15% เป็น 35%

ข้อดี :

>> การเก็บเกี่ยวขุมพลังงานเพิ่มขึ้นในระบบ
>> ไม่ต้องมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์อะไรให้ซับซ้อน
>> สามารถใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อม
>> มีระบบป้องกันภายในสูง
>> ถ้าหากเกิดความล้มเหลวตัวใดตัวหนึ่งก็จะไม่ส่งผลต่อตัวอื่นๆ
>> มีสัญญาณรบกวนที่น้อย
>> มีปลั๊ก ที่สามารถ เสียบเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ได้โดยตรง
>> สามารถตรวจสอบระบบการทำงานแบบ Real-time

การทำงานของระบบภายใน :

>> ที่มีประสิทธิภาพสูง
>> ให้พลังงาน power factor ที่สูง
>> มีการเริ่มทำงานแบบ Soft start
>> เกิดกระแส harmonic ในระบบที่ต่ำ
>> การรับกระแส DC ที่ต่ำ

ระบบป้องกันภายใน: 

>> มีระบบตัดการทำงานกรณีแรงดันไฟฟ้าในระบบสูงเกินไป หรือ ต่ำเกินไป
>> มีระบบตัดการทำงานกรณีความถี่ของระบบไฟฟ้าสูง หรือ ต่ำเกินไป
>> มีระบบตัดการทำงานกรณีที่ลัดวงจร หรือ ช๊อตวงจร
>> มีระบบตัดการทำงานกรณีที่อุณหภูมิของอินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งสุงเกินไป 
>> มีระบบตัดการทำงานกรณีไฟฟ้าตกหรือกระชาก
>> มีระบบตัดการทำงานกรณีที่เกิดความผิดปกติไฟฟ้าภายในระบบ
>> มีระบบตราจจับไฟฟ้าในระบบโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นหลัก:

1. การออกแบบที่ไม่หม้อแปลงไฟฟ้า จึงทำให้ที่มีประสิทธิภาพสูงอินเวอร์เตอร์ทำงานได้สูง
2. มีการติดตามขุมพลังงานด้วยระบบ (MPPT) มีความน่าเชื่อถือสูง
3. ระดับการป้องกัน (IP65) ที่สามารถใช้ติดตั้งภายนอนอย่างเหมาะสม
4. มีฟังก์ชั่นการป้องกันที่ครอบคลุม
5. ระบบล้มเหลวเพียงหนึ่งตัว ไม่ได้ทำให้ระบบอื่นล้มเหลวด้วย
6. มีการติดตั้งให้งานได้อย่างง่าย และ สะดวก
7. มีการทำงานอย่างอิศระ จะติดตั้งกี่แผงก็ได้

Specifications:

Technical Data:
 Model:  TGI-300W
 Product Name:  300W On-Grid Micro Inverter
 Rated DC Power  300W
 Rated DC Voltage (VMAX PV)          20-40V DC
 PV Input Operating Voltage Range  25 ~ 55V
 Maximum DC short circuit current  12A
 Max. inverter back feed current to the array  1.8mA
 Minimum Starting Voltage  25V
 Rated AC Power  315W
 Nominal AC Voltage  220V / 110V
 On-grid Voltage Range  180 ~ 264V / 90 ~ 140V
 Rated AC Current  1.1A / 2.1A
 Nominal AC Frequency  50Hz / 60Hz
 On-grid Frequency Range  47 ~ 53Hz / 57~63 Hz
 Maximum Continuous AC Power              315W
 Maximum Output Over Current Protection  5A
 Total Harmonic Distortion  <5%
 Power factor  >0.95
 Peak inverter efficiency  94%
 CEC weighted efficiency  93%
 Protection class  IP65
 Operational Environment:
 Operating temperature  -  40°C~ 65°C
 Air humidity  0 ~ 95% non-condensing
 Mechanical Data:
 W x D x H (mm)  16.5*10.5*5.3  
(Not including the size of mounting ear)
 Weight (kg)  2.8
 TUV Certificate  Yes(being certificated)

รูปแสดงตัวอย่างการติดตั้งแบบขนาน


         การติดตั้งแบบนี้จะดีกรณีที่แผงไหนโดนอะไรบังแสง เพียงแผ่นเดียว แผ่นอื่นยังสามารถทำงานได้ดีที่ต่างกับ
อินเวอร์เตอร์แบบรุ่นใหญ่ ที่มีอะไรบังแสงเพียงแผ่นเดียวก็จะทำให้แผ่นที่เหลือ ด้อยไปด้วย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posted by ttisolar on August 12, 2016


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

DIY-SolarCell & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพีียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

แฟกซ์:

02-833 9968

โทรศัพท์มือถือ:

061-3641965

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

DIY-SolarCell.COM

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)