โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
        สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\ สินค้าของเรา \ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) \ On Grid Inverter

           

อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง ขาย หรือ ลดค่าไฟฟ้า

อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งช่วยลดค่าไฟฟ้า

รูปแสดงการต่อใช้งานอย่างง่าย ของรุ่น 300W

         อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง หรือ เครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าบ้าน 220VAC/50Hz สามารถ ใช้งานเชื่อมต่อร่วมกับระบบสายส่ง
ของการไฟฟ้าได้ ช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

สินค้า อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง (On Grid Inverter) (ดูราคาคลิกที่รูปได้เลย)

แผงโซล่าเซลล์ Hanwha 295W
สินค้า Micro grid 300W 220V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 300W มีความคงทนสูง


สินค้า Micro grid 600W 220W
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 600W


On grid With WiFi Online 1 KW 220W
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 1,000W


On grid With WiFi Online 2 KW 220V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 2,000W


On grid With WiFi Online 3 KW 220V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 3,000W


On grid With WiFi Online 5 KW 220V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 5,000W


On grid With WiFi Online 5 KW 380V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 5,000W


On grid With WiFi Online 10KW 380V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 10,000W


On grid With WiFi Online 17 KW 380V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 17,000WOn grid With WiFi Online 20 KW 380V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 20,000W


Sunny Boy 3000TL (SMA) 220V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 3,000W


Sunny Boy 3600TL (SMA) 220V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 3,600W


Sunny Boy 5000TL (SMA) 220V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 5,000W


Sunny Boy 20000TL (SMA) 380V
อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมสายส่ง 20,000W
 


รูปตัวอย่างการใช้ อินเวอร์เตอร์กริด ในการลดค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

รูปแสดงตัวอย่างการใช้อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่งช่วยลดค่าไฟฟ้า

       - หากพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ มีเพียงพอกับการใช้งาน ระบบจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลร์แต่เพียงอย่างเดียว ทำให้มิเตอร์ของการไฟฟ้าหยุดหมุนเลขมิเตอร์ไม่ขึ้น (ใช้ไฟฟ้าฟรี)
       - หากพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ มีไม่เพียงพอกับการใช้งาน ระบบจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์เป็นหลัก และดึงพลังงานไฟฟ้าที่ขาด
จากการไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานต่อไปได้ ทำให้มิเตอร์ของการไฟฟ้าหมุนเล็กน้อยตามพลังงานไฟฟ้าที่ดึงเพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้น
       - หากพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ มีเพียงพอกับการใช้งาน แต่ไม่มีการเปิดใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ จะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในระบบ
จากแผงโซล่าร์เซลร์เหลือ พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เหลือจะถูกป้อน กลับเข้าไปในระบบสายส่งของการไฟฟ้า จะทำให้มิเตอร์ของการไฟฟ้าหมุนย้อนกลับ ทำให้จำนวนหน่วยของการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดลงอัตโนมัติทำให้ค่าไฟฟ้าและค่า FT ที่จะต้องจ่ายตอนสิ้นเดือนลดลงอัตโนมัติ
       - อินเวอร์เตอร์ที่เราจำหน่ายนี้ มีตั้งแต่ 300,1500,2200,3000,5000 วัตต์ สามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าบ้าน โรงงาน และ เครื่องใช้ไฟฟ้าปกติได้ทุกชนิดเนื่อง
จากทำงานในรูปแบบคลื่นไฟฟ้า เหมือนกับไฟฟ้าบ้าน (Pure Sine Wave) และสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้อัตโนมัติ จึงสามารถใช้กับ ทีวี พัดลม สว่าน มอเตอร์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

 

ตัวอย่างการใช้งาน User Guide

วีดีโอตัวอย่างในการลดค่าไฟฟ้า

ช่วยลดค่าไฟฟ้าด้วย On grid inverter 300W

ขายไฟฟ้าคืนระบบขนาด บ้านๆ

ช่วยลดค่าไฟฟ้าด้วย On grid inverter 10KW

วีดีโอตัวอย่างโซล่าร์อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ 3 แรงม้า

 


1. Installation Connection
1.1 Red terminal: Connect DC positive, black terminal: Connect DC negative.

1.2 AC socket: Connect to the mains. Put the side of the AC cord which has holes into the inverter with 3 foot outlet and the other side of the AC cord to home 3PIN AC outlet.2. Stack using
In order to achieve higher power use requirements, this product can be stacked, such as: 4 grid inverter1000W stacking can achieve 4000W.And the number of the stacking is unlimited.

3. Input and output
3.1 DC input limit
Input voltage range: 10.5V to 28V
Solar Panel: Recommend using the power more than 30W and the standard voltage of 17.5V PV panel.
Recommend using multiple solar panels. Solar panel in series will result in high-input voltage which will exceed the working voltage range of the inverter.
Wind turbine system: Rated voltage 24VDC, maximum voltage 28VDC.
3.2 AC output:
 Voltage range of the inverter whose output is 220V AC.: 180V - 260V
 Voltage range of the inverter whose output is 110V AC.: 90V - 140V

4. LED Indicator:
4.1 Red LED:
   4.1.1 Low-voltage protection (input DC voltage is less than 10.5VDC).
   4.1.2 Over-voltage protection (Input DC voltage is greater than 28.5VDC).
   4.1.3 Over-temperature protection (when the chassis temperature is above 75℃, the temperature dropped about 2-10 minutes to restart automatically after cooling).
   4.1.4 Fault Protection (when 110VAC or 220VAC power outage or shutdown).
   4.1.5 Islanding protection: When the electric supply stop, the inverter automatically shut down output.
4.2 Green LED:
   4.2.1 Green LED flashing: The inverter is adjusting power output. MPPT is in working condition.
   4.2.2 Green LED long in time: The inverter is in working condition with the maximum output power.
Notes :
---Please pay attention of the voltage when use the product. The voltage is from 10.5—28V, if is not these voltage the product may broken.
---Non-professionals do not disassemble. Only qualified personnel may repair this product.
---Please install inverter in the low humidity and well-ventilated place to avoid the inverter over-heating, and clear around the inflammable and explosive materials.
---When using this product, avoid children touching, playing, to avoid electric shock.
---Recommended Maximum DC input 4AWG cable capable of handling more than 50A of the cable size.
---Optimal length of the DC input line 8M or less, long cable will allow solar panels to the inverter DC voltage drop caused by wear and tear.
---Connected to a power outlet to provide AC.
---Connected solar panels, battery DC input DC power supply cable.
Accessories for product
One standard AC wire

 


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

TTISOLAR TEAM & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพีียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

โทรศัพท์มือถือ:

093-789-2635

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

www.ttisolarcell.com

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)