โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
         สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\ เกี่ยวกับเรา \ ความเป็นมาและแนวความคิด
           

ความเป็นมาและแนวความคิด

 

   บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

               บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยได้รับ แรงบันดาลใจจากลูกค้า ที่ต้องการสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพ เราได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ใส่ใจเรื่องของพลังงานสะอาดที่ ได้มาอย่างฟรีๆ ยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ติดอยู่เรื่องเดียว คือเรื่องราคาของอุปกรณ์ ว่าราคาแพงมาก ใช่ครับเราก็ว่าแพง แต่ท่านลองคิด ว่าของคุณภาพดีๆ ราคาถูกๆ ไม่มีหรอกครับ เมื่อปี 2549 ราคาของแผงโซล่าร์เซลล์ ราคาสูงกว่าปัจจุบัน 3-4 เท่าจะเห็นใช้แค่เป็นพลังงานทางเลือกที่ไว้โชว์ แต่ทุกวันนี้ ราคาลดลงมามากทำให้ประชาชน ทั่วไปสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ สามารถมองเห็นจุดค้มทุนได้แล้วในวันนี้ ลูกค้าที่เป็นชาวนาชาวสวน ที่ต้องการนำระบบโซลาร์เซลล์ไปใช้ใน พื้นที่การเกษตร สูบน้ำเข้านาด้วยโซลาร์เซลล์ ก็สามารถใช้งานได้แล้ว (ระวังขโมย)อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบทั้ง ออนกริด(เชื่อมสายส่ง) ออฟกริด(ใช้ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า) จะมีอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลัง คือ แผงโซล่าร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์(ตัวแปลงไฟ) ซื่ออายุของโซลาร์เซลล์ประมาณหรือมากกว่า 30 ปี ถ้าหากเรานำมาใช้แบบเชื่อมสายส่งเพื่อลดค่าไฟฟ้า
(ออนกริด) ระบบนี้สามารถใช้ได้คุ้มที่สุดซึ่งไม่มีแบตเตอรี่ จะสามารถมองเห็นจุดคุ้มทุนโดย ช่วงเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5-8 ปี ที่เหลือ 20 กว่าปี ก็ใช้ไฟฟรีเลย
ส่วนของการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะระบบหลอดไฟที่ให้แสงสว่าง ปัจจุบันได้รณรงค์ ใช้หลอดประหยัดไฟต่างๆ ในตอนนี้ได้มีการใช้หลอด LED มาใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์มาก เพราะหลอดฟลูออเรสเซนต์จะกินไฟฟ้ามากกว่า หลอด LED หลายเท่า เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายกับค่าไฟฟ้าที่เสียไปแล้ว คุ้มกว่ามาก ทั้งหมดนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุน ทางด้านพลังงานทดแทน โดยพึ่งพาตนเอง ในภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และ ในวงการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงาน แสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้า โดยทางเราจำหน่ายในราคาที่ประหยัดให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเราจะเป็นแรงขับเคลื่อน
พลังงานทดแทนของประเทศไทย ร่วมรณรงค์หันมาใช้พลังงานทดแทน เพื่อคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติต่อไป

        ปัจจุบัน บริษัทเราได้มีการจัดโครงการต่างๆ ที่เกียวกับงานด้านสังคม การเป็นผู้ให้จะ เรามีนโยบายที่จะเดินตามพ่อหลวงของชาวไทย
คือการทำความดีเพื่อพ่อ ที่ผ่านมาเราได้มีการสร้างไฟฟ้าแสงสว่างให้กับโรงเรียน ตชด. ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงโครงการต่างๆ ของ
สังคมซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีทุนอะไรมากมาย แต่เราก็ทำด้วยหัวใจและทุ่มเทแรงกายเพื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

We are ttisolar
ขอขอบคุณผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้เราได้ทำเพื่อชุมคนและสังคมมา ณ ที่นี้

เรียบเรียงโดย
TRAITHEP INDUSTRY GROUP

12 สิงหาคม 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posted by ttisolar on August 12, 2016

วีดีโอตัวอย่างของงานด้านสังคมที่เราทำทุกปีด้วยหัวใจ

 

 

ตัวอย่างการใช้พลังงานทดแทนกับอาคารสำนักงาน

 

ตัวอย่างระบบไฮบริด


TRAITHEP INDUSTRY & TTISOLAR TEAM    
ขอขอบคุณผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้เราได้ทำเพื่อชุมคนและสังคมมา ณ ที่นี้   

 

เรียบเรียงโดย

TRAITHEP INDUSTRY GROUP
2 มีนาคม 2556


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

TTISOLAR TEAM & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพีียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

โทรศัพท์มือถือ:

093-789-2635

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

www.ttisolarcell.com

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)