โซลาร์เซลล์  (SOLAR CELL)
  ชุดโซล่าเซลล์ รูฟ (Solar Roof)     
      ใช้สำหรับช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และ  
   ขายไฟฟ้าคืนหลวง

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 300 W
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 1.5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 2.2 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 3 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 4 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 5 KW

   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 6 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 10 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 12 KW
   ชุดโซลาร์รูฟขนาด 15 KW

   ชุดสำหรับประกอบโซลาร์เซลล์เอง (DIY-SolarCell)
        ชุดประกอบทั้งชุดตามขนาดที่ต้องการ

  แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panel)
        โซลาร์เซลล์แบบโมโน (Mono)
        โซลาร์เซลล์แบบโพลี (Poly)
        โซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่น (Flexible Solarcell)

อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
  อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมสายส่ง (Grid Tie Inverter)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 300 W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2.2 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 3 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 4 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 5 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 6 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 10 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 12 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 15 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 20 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 25 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 30 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 100 KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 380V 250 KW

  อินเวอร์เตอร์ชนิด Pure sine wave
         สำหรับขับโหลดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
   งานหนักๆ (Inverter Pure sine wave)

        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 500W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 1KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 1.5KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 2KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 3KW
        อินเวอร์เตอร์UPSขนาด 220V 6KW
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 220/380V 12KW

   อินเวอร์เตอร์สำหรับงานเบาๆ
        ราคาประหยัด (Modified sine wave)
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 300W
        อินเวอร์เตอร์ขนาด 1KW
       
อินเวอร์เตอร์ขนาด 2KW

เครื่องควบคุมการชาร์จ
  เครื่องควบคุมชาร์จ (Solar Charge Control)

        ควบคุมชาร์จ 12/24/48V AUTO 10,20,30,60A

แบตเตอรี่ Deep Cycle
  แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์
        แบตเตอรี่ FB 125Ah

กังหันพลังงานลม (Wind
Turbine)

      กังหันลม / ควบคุมชาร์จ Wind solar

 Database TRAITHEP INDUSTRY :\ พระพุทธศาสนา
           

รูปถ่ายพระพุทธเจ้า และ ที่มาของรูปถ่าย

TRAITHEP INDUSTRY ร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์แด่ชาวพุทธ เพื่อ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และ ทำหน้าที่ชาวพุทธ  
รวมเว็บไซต์ธรรมะดีๆที่
http://
www.fungdham.com/directory.html
http://dhamma-free.blogspot.com/2010/03/blog-post_25.html
http://www.dhammajak.net/directory/
http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhism.php

 

 

           

ที่มาของรูปพระพุทธเจ้า
        ประวัติมีอยู่ว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2523 ได้มีฝรั่งชาวอังกฤษท่านหนึ่ง ชื่อ นายแพทย์เบอร์นาร์ด ได้มาเที่ยวที่ประเทศอินเดียและได้มาพบเห็น ประเพณีโบราณหลายอย่าง บางอย่างก็ดูทารุณโหดร้าย บางอย่างก็สกปรก บางอย่างล้าสมัยแบ่งชนชั้นเหยียดหยามกัน นึกตำหนิอยู่ในใจ เมื่อได้เที่ยวมาถึงพุทธคยา ได้มาชมประเพณีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่ เจดีย์พุทธคยาได้เห็นประชาชนเวียนเทียนกราบไหว้ต้นโพธิ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยประทับนั่งตรัสรู้ก็นึกตำหนิในใจว่า ประชาชนพวกนี้โง่มาก กราบไหว้ต้นไม้ได้ ครั้นสอบถาม
ได้รับคำตอบว่าเป็นต้นโพธิ์ที่ประทับนั่งตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะในครั้งแรกทำให้เกิดศาสนาพุทธขึ้น ฝรั่งผู้นี้ก็นึกในใจว่าเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเพียงนิยาย ที่แต่งขึ้นมาให้นับถือ
เท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงนึกเหยียดหยามชาวพุทธอยู่ในใจว่าโง่เง่างมงาย แต่ไม่พูดอะไรกลัวมีเรื่อง

        ครั้นกลับที่พักแล้วตอนดึกของคืนนั้นนอนหลับฝันไปว่าตนเองได้ย้อนกลับมาที่พุทธคยานี้อีก แต่เห็นสถานที่เป็นป่าแปลกตาออกไป เห็นต้นโพธิ์ใหญ่มีพระนั่งอยู่องค์หนึ่งมีรัศ
มีงดงามจึงได้เข้าไปถามว่าท่านเป็นใคร มานั่งที่นี่ทำไม ได้รับคำตอบว่าเราชื่อพระสิทธัตถะ สละราชสมบัติมาบวชและได้เคยมานั่งค้นคว้าพระธรรมที่นี่จนได้ตรัสรู้ ฝรั่งสงสัยจึงย้อน
ถามว่า เจ้าชายสิทธัตถะมีจริงหรือ ทรงตอบว่าใช่ เจ้าชายสิทธัตถะมีจริง ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริง ณ โคนต้นโพธิ์นี้เป็นที่แรกตรัสรู้ของเราท่านไม่เชื่อเพราะไม่เคยศึกษาเรื่องนี้
มาก่อนเลย ท่านเก่งทางวิทยาศาสตร์แต่ท่านไม่ได้เก่งเรื่องธรรมะ ถ้าท่านได้ศึกษาธรรมะท่านก็จะรู้ได้ และจะไม่ไปตำหนิคนอื่นเขาอย่างนี้อีก สิ่งใดที่เราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้ไม่เคย
ค้นคว้าศึกษามาก่อน แล้วจะไปว่าคนที่เขาศึกษาค้นคว้าโง่เง่าอะไรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าท่านได้ศึกษาแล้วพิสูจน์แล้วหากปรากฏว่าเหลวไหลไร้สาระจริงจึงประณามก็สมควรทำ ท่านไม่ศึกษาเลยแล้วมาประณามเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรทำ เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม อาจผิดพลาดได้ ในฝันของฝรั่งคิดในใจว่าถ้าตนเอากล้องถ่ายรูปมาจะถ่ายภาพพระสิทธัตถะองค์นี้ออกอวด ชาวโลกว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีจริง จะได้แก้ข้อสงสัยของชาวโลกได้ แต่ในฝันตนลืมกล้องถ่ายรูปไป ได้สนทนาได้รับคำตอบที่ถูกใจมากจนลากลับและได้ตื่นขึ้นในตอนเช้า

         ครั้นตื่นแล้วติดใจในความฝัน ลุกขึ้นมาค้นหากล้องถ่ายรูปคิดว่าจะไปถ่ายรูปนี้มาให้ได้ ครั้นอาบน้ำรับประทานอาหารแล้วได้ไปซื้อฟิล์มมาใหม่ 1 ม้วน ใส่กล้องออกเดินทางมาที่
พุทธคยานี้อีกครั้ง ตั้งต้นถ่ายรูปไปทีละฟิล์มรอบต้นโพธิ์ นึกในใจว่า เจ้าชายสิทธัตถะมีจริงหรือ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือ นั่งตรงไหนจึงได้ตรัสรู้ ถ้าจริงขอให้ติดสักภาพเถิดจะได้
ไปอวดเขาได้ว่าพระสิทธัตถะมีจริง ได้ถ่ายรอบต้นโพธิ์ทุกแง่ทุกมุมเสร็จแล้วถอดฟิล์มให้ช่างล้างให้ ปรากฏว่าได้มาภาพเดียวคือภาพนี้ ภาพที่ถ่ายมาด้วยกันไม่ติดอะไรเลยแม้กระทั่ง
ต้นหญ้า ทั้งนี้เพราะฝรั่งตั้งใจขอภาพเดียวจึงได้ภาพเดียว

         ครั้นได้แล้วก็ดีใจกลับประเทศของตน อวดลูกอวดเมียก็ไม่เชื่อ อวดใครก็ไม่เชื่อ ซ้ำยังถูกว่าโง่เง่าเชื่อในสิ่งเหลวไหลอีก จึงได้เก็บใส่กระเป๋าคงอยู่ในอัลบั้มอย่างนั้นไม่ได้อวดใคร
อีกต่อไป ฝรั่งผู้นี้ไม่รู้ว่าการปิดภาพบุคคลที่ทำบุญบารมีมาเพื่อโปรดสัตว์ ทำบารมีมามากมายหลายร้อยหลายพันชาติจนได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกได้จริงเช่นนี้เป็นบาป อย่างน้อยที่สุด
ใส่กรอบแขวนไว้ข้างฝาก็จะพ้นบาป ไม่ผิดสัจจะที่ขอมาว่าจะให้ชาวโลกเขาดู เมื่อผิดสัจจะอย่างนี้ฝรั่งผู้นี้จึงประสบวิกฤติส่วนตัว ชีวิตผกผวนอย่างมากผิดหวังในชีวิตหลายอย่างจนรู้สึก
สิ้นหวัง ได้คิดถึงคำสอนของพระสิทธัตถะที่ว่าให้ทดลองศึกษาธรรมะดูบ้าง เพราะวิทยาศาสตร์ศึกษาจนจบแล้ว ได้ตันสินใจหิ้วกระเป๋าใบเก่ากลับมาขอบวชอยู่ที่วัดพุทธคยา เมื่อคนไทย
ไปเที่ยวคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ได้ไปสนทนากับท่าน ถามท่านว่ามีเหตุอะไรจึงได้มาบวชท่านได้เล่าให้ฟังโดยตลอดและได้นำภาพนี้มาอวดอีกคนไทยได้อ้อนวอนขอท่านมาเมื่อมาถึง
เมืองไทยก็ได้อัดแจกกันตามประสาชาวพุทธ

ปรากฏแห่งความเป็นองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้ง ๓๒ ประการ ซึ่งมีมาในลักขณสูตร แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค โดยย่อ คือ

๑. ฝ่าพระบาทราบเสมอกัน
๒. ลายพื้นพระบาทเป็นจักร
๓. มีส้นพระบาทยาว (ถ้าแบ่ง ๔, พระชงฆ์ตั้งอยู่ในส่วนที่ ๓)
๔. มีนิ้วยาวเรียว (หมายถึงนิ้วพระหัตถ์และพระบาทด้วย)
๕. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
๖. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย
๗. มีพระบาทเหมือนสังข์คว่ำอัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาทกลับกลอกได้คล่อง
เมื่อทรงดำเนินผิดกว่าสามัญชน
๘. พระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย
๙. เมื่อยืนตรง พระหัตถ์ทั้งสองลูบจับถึงพระชานุ
๑๐. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก
๑๑. มีฉวีวรรณดุจสีทอง
๑๒. พระฉวีละเอียด ธุลีละอองไม่ติดพระกาย
๑๓. มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้น ๆ
๑๔. เส้นพระโลมาดำสนิทเวียนเป็นทักษิณาวัฏ มีปลายงอนขึ้นข้างบน
๑๕. พระกายตั้งตรงดุจท้าวมหาพรหม
๑๖. มีพระมังสะอูมเต็มในที่ ๗ แห่ง
(คือหลังพระหัตถ์ทั้งสอง หลังพระบาททั้งสอง พระอังสาทั้งสอง กับลำพระศอ)
๑๗. มีส่วนพระสรีรกายบริบูรณ์ (ล่ำพี) ดุจกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสีห์
๑๘. พระปฤษฎางค์ราบเต็มเสมอกัน
๑๙. ส่วนพระกายเป็นปริมณฑล ดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร
(พระกายสูงเท่ากับวาของพระองค์)
๒๐. มีลำพระศอกลมงามเสมอตลอด
๒๑. มีเส้นประสาทสำหรับรับรสพระกระยาหารอันดี
๒๒. มีพระหนุดุจคางแห่งราชสีห์ (โค้งเหมือนวงพระจันทร์)
๒๓. มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ (ข้างละ ๒๐ซี่)
๒๔. พระทนต์เรียบเสมอกัน
๒๕. พระทนต์เรียบสนิทมิได้ห่าง
๒๖. เขี้ยวพระทนต์ทั้ง ๔ ขาวงามบริสุทธิ์
๒๗. พระชิวหาอ่อนและยาว (อาจแผ่ปกพระนลาฏได้) ๒๘. พระสุรเสียงดุจท้าว
มหาพรหม ตรัสมีสำเนียงดุจนกการเวก
๒๙. พระเนตรดำสนิท
๓๐. ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
๓๑. มีอุณาโลมระหว่างพระโขนง เวียนขวาเป็นทักษิณาวัฏ
๓๒. มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์


แนวทางปฏิบัติ >>> เสียงอ่านพระธรรมเทศนา พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง

ต่อสู้ความกลัว
youtube.com

ทางสายกลาง
youtube.com

บ้านที่แท้จริง
youtube.com

การปลอยว่าง
youtube.com

น้ำไหลนิ่ง
youtube.com

ความสงบบ่อเกิดปัญญา
youtube.com

ทางพ้นทุกข์
youtube.com

การเข้าสู่หลักธรรม
youtube.com

การทำจิตให้สงบ
youtube.com


 

อ้างอิงข้อมูล 
http://narathipo.exteen.com/20110318/entry-3  
http://www.youtube.com/user/hiphoplanla?feature=watch 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=523613 
และขอบคุณผู้ที่นำรูปเต็มมาแผยแผ่ให้ได้ชมกัน 

 


           

ตารางเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา


  พุทธศักราช 2556- ปัจจุบัน

DIY-SolarCell & TRAITHEP INDUSTRY

ภาระกิจของเรา ดูได้ที่หน้าแรกหรือติดตามข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆได้ที่ แฟนเพจ          บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด และ ดีไอวาย โซลาร์เซลล์ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คำๆนี้เป็นคำของผู้ที่ไม่ได้มีอะไรเพีียบพร้อมแต่เขาได้ประสบความสำเร็จ
ในฝันของตัวเขาเอง DIY-SolarCell จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่แวะ
เข้ามาเยี่ยมชม

"ถ้าหากคุณมีความฝัน คุณสามารถทำให้มันสำเร็จ โดยที่ไม่มีอะไร
เป็นไปไม่ได้ กับคำที่พูดว่า "ฉันทำมันได้!"..."
If you can dream it , you can achieve it Nothing is impossible,
the word itself says, “I’m possible!”...

By: Steve Jobs 


บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

TRAITHEP INDUSTRY CO.,LTD.

 

ที่อยู่:
             

37/164 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

โทรศัพท์:

02-833 9899

โทรศัพท์มือถือ:

093-789-2635

อีเมลล์:

diy-solarcell@hotmail.com

ผลงานการติดตั้ง

www.ttisolarroof.com

เว็บสินค้าพลังงาน:

DIY-SolarCell.COM

Copyright (c) 2013 DIY-Solarcell.com All rights reserved. Design by TRAITHEP INDUSTRY (TRAITHEP JAKLANG OF FOUNDER)